Εγγραφή

Ένας κεφαλαίος χαρακτήρας
Ένας αριθμός
Ένας ειδικός χαρακτήρας
Ένας πεζός χαρακτήρας
12 χαρακτήρες τουλάχιστον
Iσχυρός κωδικός

EVERYPAY Μ.A.E.
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

με την υπ'αριθμόν 280/3 (23/07/2018)
απόφαση από την Τράπεζα της Ελλάδος